Cách tính điểm lô miền Bắc và miền Nam chính xác nhất