Giấc mơ thuyền bị cháy có ý nghĩa gì ?

Giấc mơ thuyền bị cháy có ý nghĩa gì